FANDOM


Ikigami no Kedama 【 イキガミの毛玉 】
Item IkigamiKedama Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Patan
  • Wiki ID: Furball
Đối tượng
EnemyIcon 7107


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item IkigamiKedama Ikigami no Kedama
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item IkigamiKedama x8 CharIcon KiraTemari CharIcon ShionChisato
★4 Item IkigamiKedama x12 CharIcon HolyAlina CharIcon SarasaHanna CharIcon KanadeHaruka
★5 Item IkigamiKedama x15 CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanbaruSuruga


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item IkigamiKedama x5 CharIcon AmanoSuzune
Magia Lv.2 Item IkigamiKedama x6 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon ShionChisato
Item IkigamiKedama x7 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon KirariHikaru CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon SarasaHanna CharIcon KomachiMikuraCharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon MidoriRyou CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanbaruSuruga
Magia Lv.3 Item IkigamiKedama x9 CharIcon HolyAlina
Magia Lv.4 Item IkigamiKedama x10 CharIcon ShionChisato
Item IkigamiKedama x11 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon HiiragiNemu CharIcon IzumiKanagi CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon KomachiMikura CharIcon MidoriRyou CharIcon Corbeau CharIcon AmanoSuzune
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.