FANDOM


Ikigami no Mizugame 【 イキガミの水瓶 】
Item IkigamiMizugame Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Durbar
  • Wiki ID: Vase
Đối tượng
EnemyIcon 6107


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item IkigamiMizugame Ikigami no Mizugame
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item IkigamiMizugame x6 CharIcon Corbeau
★5 Item IkigamiMizugame x8 CharIcon SatomiTouka CharIcon TamakiUi CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon IrohaChan CharIcon TokiwaNanaka CharIcon KanbaruSuruga
Item IkigamiMizugame x10 CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon NatsumeKako CharIcon SarasaHanna CharIcon MakinoIkumi


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.3 Item IkigamiMizugame x5 CharIcon KiraTemari
Magia Lv.4 Item IkigamiMizugame x7 CharIcon HiiragiNemu CharIcon IzumiKanagi CharIcon KirariHikaru CharIcon FeliciaChan CharIcon HolyAlina CharIcon SarasaHanna CharIcon KomachiMikura
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.