CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Isuzu Ren S4.png
Minh họa QP:flapper

Isuzu Ren S5.png
Minh họa QP:flapper

Isuzu Ren SD.png

Isuzu Ren SD2.png

Thiết kế QP:flapper
Lồng tiếng Ozaki Yuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 15/09/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow.png Isuzu Ren
五十鈴 れん ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,724 21,420 + 5,839
ATK 2,011 9,128 + 1,947
DEF 1,509 6,844 + 2,321
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon BlastH.png DiskIcon Charge.png
Connect Hãy để mình viết tiếp phần sau
●Đánh bồi
●Tăng sức tấn công
●Né tránh [★5]
Magia Soul Salvation
●Sát thương một mục tiêu
●HP càng thấp thì sức mạnh càng cao
●Né tránh
●Tự động hồi phục HP [★5]
Doppel Doppel của Điện Lệnh
●Sát thương một mục tiêu
●HP càng thấp thì sức mạnh càng cao
●Né tránh
●Tự động hồi phục HP


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%


Doppel

Icon skill 1014.png Đây là tên Doppel
Doppel 100700 l.png

Tác động Giá trị
● Sát thương tất cả địch
902%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
47.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
35%

Doppel 100700 c.png
白昼夢のドッペル
その姿は、マッチ売り
Doppel của giấc mơ ban ngày
Hình dạng là người bán diêm
Chủ nhân của cảm xúc này, sau khi đã trở thành Puella Magi, vẫn muốn có thêm sức mạnh để thực hiện tâm nguyện khác.
Doppel này sở hữu những que diêm bóc tách từ tuổi thọ của chủ nhân. Khi một que diêm được đánh lên, thì nó có thể biến mọi "khả năng" thành hiện thực. Số lượng que diêm còn lại là tuổi thọ của chủ nhân. Đồng nghĩa, sử dụng hết số diêm ấy sẽ là chấm dứt mạng sống. Là một Doppel rất mạnh, nhưng cũng như Doppel của Di Ngôn, do là hy sinh tuổi thọ bản thân nên lạm dụng nó là điều cấm kỵ.
Thiết kế: 原案・監修 =劇団イヌカレー(泥犬)

Cường hóa Magia[edit | edit source]

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A.png x 5 Item EnbiHane.png x 5 Item DarkBook B.png x 3 Item EmaMizuhiki.png x 3 Item DarkBook C.png x 1 Item MachibitoumaSharin.png x 1
Item CurseChip.png x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A.png x 7 Item KagamiShoutaijou.png x 7 Item DarkBook B.png x 5 Item EmaMizuhiki.png x 5 Item DarkBook C.png x 3 Item HitsujiTsuno.png x 3
Item CurseChip.png x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A.png x 9 Item OkujoKagi.png x 9 Item DarkBook B.png x 7 Item EmaMizuhiki.png x 7 Item DarkBook C.png x 5 Item MachibitoumaSharin.png x 5
Item CurseChip.png x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A.png x 11 Item HitsujiFue.png x 11 Item DarkBook B.png x 9 Item MachibitoumaSharin.png x 5 Item DarkBook C.png x 7 Item TachimimiWata.png x 7
Item CurseChip.png x 1,000,000

Memoria đặc quyền=[edit | edit source]

Hikari o Shitta hi ID: 1108
Memoria 1108 s.png Icon skill 1126.png Chase Attack
Mặc định Tối đa Chú thích
Đánh bồi
Tăng sát thương Magia
100%
-
100%
IX
Dành riêng cho
Isuzu Ren
Tác động Template:EffectRange Số lượt hồi 7 6
Saisho de Saigo no 1 page ID: 1109
Memoria 1109 s.png Icon skill 1170.png Covering Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Che chắn đồng đội II III Dành riêng cho
Isuzu Ren
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Emo Skill.png Kỹ năng

Icon skill 1176.png Direct to Consumer Số lượt hồi chiêu:【 8 】
Tổn thất MP
Tác động: Đơn mục tiêu
/ 30 MP
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu
/ 25%


Emo Ability.png Nội tại

Trạng thái Hiệu quả
Icon skill 1216.png MP Boost Tăng lượng MP hấp thụ khi trên 100MP / 20%
Icon skill 1141.png Anti Curse ● Có tỉ lệ Chống Nguyền rủa / 55%
Icon skill 1216.png MP Boost Tăng lượng MP hấp thụ khi trên 100MP / 20%
Icon skill 1091.png Charge Adept Tăng sát thương đòn đánh sau Charge / 10%
Icon skill 1220.png Doppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1088.png Magia Adept Tăng sát thương Magia / 7.5%
Icon skill 1124.png Parry Adept ● Có tỉ lệ Né tránh / 15%
Icon skill 1088.png Magia Adept Tăng sát thương Magia / 7.5%
Icon skill 1131.png Skill Quick ● Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng / 15%
Icon skill 1155.png Anti Seal-Magia Chống Khóa Magia MAX / 100%
Icon skill 1220.png Doppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1220.pngDoppel Adept Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia
/ 15%
/ 5%
Icon skill 1153.png Mesmerize Edge ● Có tỉ lệ Gây Lóa mắt trong đòn đánh (1-lượt) / 15%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.