FANDOM


Jinkouchinou no Code 【 人工知能のコード 】
Item JinkouchinouCode Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 6005


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item JinkouchinouCode Jinkouchinou no Code
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item JinkouchinouCode x3 CharIcon IbukiReira CharIcon KiraTemari CharIcon MidoriRyou CharIcon KanadeHaruka
★4 Item JinkouchinouCode x6 CharIcon HiiragiNemu CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon AmaneTsukasa CharIcon HolyAlina CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon HolyMami CharIcon IbukiReira CharIcon KomachiMikura CharIcon Tart CharIcon RizHawkwood
Item JinkouchinouCode x8 CharIcon AkemiHomura
Item JinkouchinouCode x10 CharIcon IrohaChan
★5 Item JinkouchinouCode x6 CharIcon AmaneTsukasa
Item JinkouchinouCode x8 CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon AkemiHomuraMegane CharIcon SarasaHanna CharIcon YukinoKanae
Item JinkouchinouCode x10 CharIcon FutabaSana CharIcon IrohaChan CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon AinoMito CharIcon ElisaCeljska CharIcon AmanoSuzune CharIcon SenjougaharaHitagi CharIcon KanbaruSuruga CharIcon FateTHarlaown


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item JinkouchinouCode x1 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon FeliciaChan CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon AinoMito CharIcon KozueMayu CharIcon YukinoKanae CharIcon Corbeau CharIcon ElisaCeljska CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanbaruSuruga CharIcon FateTHarlaown
Magia Lv.2 Item JinkouchinouCode x2 CharIcon IbukiReira
Item JinkouchinouCode x3 CharIcon SarasaHanna CharIcon Tart
Magia Lv.3 Item JinkouchinouCode x4 CharIcon AmaneTsukasa CharIcon IbukiReira
Item JinkouchinouCode x5 CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon HiroeChiharu CharIcon MomoeNagisa CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon AinoMito CharIcon YukinoKanae CharIcon RizHawkwood CharIcon ElisaCeljska
Magia Lv.4 Item JinkouchinouCode x4 CharIcon AmaneTsukasa CharIcon IbukiReira
Item JinkouchinouCode x5 CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon HolyMami CharIcon YukinoKanae CharIcon ElisaCeljska
Item JinkouchinouCode x7 CharIcon SatomiTouka CharIcon AkemiHomura CharIcon MidoriRyou CharIcon Tart CharIcon FateTHarlaown
Item JinkouchinouCode x9 CharIcon YakumoMitama
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.