FANDOM


Giới thiệuEdit

Chứng năng kết bạn giúp chúng ta có thể mượn được những support mạnh từ bạn bè. Trước khi kết bạn thì khi mượn một nhân vật nào đó, bạn không thể xài Magia hay Doppel của nhân vật đó. Có 3 loại trạng thái kết bạn: kết bạn song phương và đơn phương.


Both Follow Cả 2 là bạn của nhau.
Ex Follow

Self Follow Người chơi gửi lời mời kết bạn.
Other Follow Đối phương gửi lời mời kết bạn.

Xem danh sách bạnEditFollow


Để xem danh sách bạn, kết bạn hay bỏ bạn, ta làm cách sau.

Từ màn hình chính chọn hình bánh răng, sau đó chọn biểu tượng bạn bè.
List Follow

Tab 1: Danh sách bạn của người chơi hoặc lời mời kết bạn đã gửi.
Tab 2: Danh sách bạn của người chơi hoặc lời mời kết bạn nhận được.
Tab 3: Danh sách bạn được đề xuất và tìm kiếm bạn bè.
Kết bạnEdit


Có 2 nguồn để kết bạn: một là game sẽ đề xuất cho mình, hai là mình tự tìm tên bạn.

Search Follow

1. Game tự đề xuất dựa trên rank của người chơi.

2. Tự tìm

  • Tìm theo tên
  • Tìm theo ID
Chấp nhận kết bạnEdit


Follow Accepted

Khi nhận đươc lời mời kết bạn, nhấn vào nút màu hồng để đồng ý.


Hủy kết bạnEdit


Follow Denied
Từ danh sách bạn bè, nhấn vào biểu tượng bạn bè của người mình muốn hủy kết bạn.

Nó sẽ hiện ra thông tin của người bạn đó. Trên đó có nút hủy kết bạn, bấm vào nó.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.