FANDOM


Mã số Biểu tượng Công dụng / Ý nghĩa
Kỹ năng Trạng thái
1103
Icon skill 1103
Gây Quyến rũ
【魅了】
1104
Icon skill 1104
Gây Choáng
【スタン】
1105
Icon skill 1105
Gây Trói buộc
【拘束】
1106
Icon skill 1106
Gây Nhiễm độc
【毒】
1107
Icon skill 1107
Gây Thiêu đốt
【やけど】
1108
Icon skill 1108
Gây Nguyền rủa
【呪い】
1109
Icon skill 1109
Gây Sương mù
【霧】
1110
Icon skill 1110
Gây Bóng tối
【暗闇】
1111
Icon skill 1111
Gây Lóa mắt
【幻惑】
1112
Icon skill 1112
Gây Khóa Kỹ năng
【スキル不可】
1113
Icon skill 1113
Gây Khóa Magia
【マギカ不可】
Icon skill NoData
Gây Khóa hồi phục HP
【HP回復禁止】
Icon skill NoData
Gây Khóa hồi phục MP
【MP回復禁止】
1176
Icon skill 1176
Tổn thất MP
【MPダメージ】
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.