FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kagami Masara S3
Minh họa H2SO4

Kagami Masara S4
Minh họa H2SO4

Kagami Masara SD

Thiết kế H2SO4
Lồng tiếng Ishigami Shizuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Kagami Masara
加賀見 まさら ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,873 16,874
ATK 1,660 7,499
DEF 1,248 5,399
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Mau kết thúc đi thôi
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Invisible Assassin
●Sát thương một mục tiêu
●Đánh bồi
●Có tỉ lệ Né tránh [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,982 5,763 4,153
HP +4% Item LightOrb B x7 ATK +7% Item LightOrb C x4 DEF +3% Item LightOrb A x9
Accele +5% Item TachimimiWata x3 Blast +3% Item HitsujiFue x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,874 7,499 5,399
HP +5% Item LightOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item EnbiHane x12 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1121 Mau kết thúc đi thôi
もう終わらせようよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Có tỉ lệ Chí mạng X
(75%)
XII
(85%)


Magia

Icon skill 1012 Invisible Assassin
インビジブル・アサシン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Đánh bồi
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ Né tránh [★4]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- 30% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item LightBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x6 Item EnbiHane x6 Item LightBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item LightBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item LightBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item LightBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item LightBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item LightBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item LightBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Mumi Kansou ID: 1097
MemoriaIcon Mumi Kansou Icon skill 1121 Critical Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Chí mạng

100%

100%

Dành riêng cho
Kagami Masara
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13