FANDOM


MemoriaType Skill 影の魔女の手下
Thủ hạ của Ma Nữ Hình Bóng
Memoria Kage no Majo no Teshita

Minh họa: Gekidan Inu Curry
Icon skill 1098 Resist Down
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
III IV
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 210 525
ATK 0 0
DEF 210 525
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Normal Gacha
Hồi ức
影の魔女の手下。その役割は妄信。
影の魔女によって平等に救われてしまった命達の集合体。 彼らは同胞を求めている。
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.