FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Card NoData c
Minh họa kr3kaito

Card NoData c
Minh họa kr3kaito

Thiết kế kr3kaito
Lồng tiếng Uesaka Sumire
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 29/05/2020
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Kaharu Yuuna
香春 ゆうな ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,712 + ???
ATK 2,088 + ???
DEF 1,496 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect .
●Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
●Tăng sức tấn công
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Magia .
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
●Chắc chắn Né tránh
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
●Chắc chắn Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item ForestOrb B x 12
Accele + 8% Item HitsujiTsuno x 6 Blast + 4% Item OwlBucket x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP + 7% Item ForestOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item ForestOrb B x 15
Accele + 9% Item RurouWara x 8 Blast + 5% Item RhytonRibbon x 10 Charge + 5% Item IkigamiKedama x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1172 .
救いの施しをあなたに
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường IX
(45%)
XII
(50%)
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường VII
(50%)
IX
(60%)


● MAGIA

Icon skill 1012 .
アルマ・デロ・ショッコ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
VI
(560%)
VIII
(600%)
10
● Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Đơn mục tiêu / 2-lượt
25% 30% 2.5
● Chắc chắn Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon NoData [[|Doppel của ]]
不満のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
X
(1408%)
22
● Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Đơn mục tiêu / 2-lượt
35% 2.5
● Chắc chắn Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item ForestBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item ForestBook C x 1 Item SunabaShovel x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 7 Item HitsujiFue x 7 Item ForestBook B x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item ForestBook C x 3 Item IkigamiMizugame x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item ForestBook B x 7 Item KumaErimaki x 7 Item ForestBook C x 5 Item SunabaShovel x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 11 Item RurouKui x 11 Item ForestBook B x 9 Item KumaBolt x 5 Item ForestBook C x 7 Item HitsujiTsuno x 7
Item CurseChip x 1,000,000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.