FANDOM


Kaidan no Monument 【 階段のモニュメント 】
Item KaidanMonument Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 6002


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item KaidanMonument Kaidan no Monument
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★2 Item KaidanMonument x1 CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon NatsumeKako
★3 Item KaidanMonument x3 CharIcon MiyakoHinano CharIcon TokiwaNanaka CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako CharIcon AyanoRika
★4 Item KaidanMonument x6 CharIcon SatomiTouka CharIcon YakumoMitama CharIcon IsuzuRen
★5 Item KaidanMonument x10 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon UwasaTsuruno CharIcon HolyMami CharIcon YukinoKanae CharIcon KureKirika CharIcon RizHawkwood


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item KaidanMonument x1 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon HolyMami CharIcon FuminoSayuki CharIcon Tart
Magia Lv.2 Item KaidanMonument x2 CharIcon AkinoKaede CharIcon TokiwaNanaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika
Item KaidanMonument x3 CharIcon RizHawkwood
Magia Lv.3 Item KaidanMonument x3 CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako
Item KaidanMonument x5 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon KozueMayu
Magia Lv.4 Item KaidanMonument x3 CharIcon YayoiKanoko CharIcon MiyakoHinano CharIcon KurumiManaka CharIcon NatsumeKako CharIcon MikuriAyame
Item KaidanMonument x4 CharIcon AkinoKaede CharIcon TokiwaNanaka CharIcon MarikoAyaka CharIcon KagamiMasara CharIcon AyanoRika CharIcon MikuniOriko CharIcon ChitoseYuma
Item KaidanMonument x5 CharIcon MinamiRena CharIcon TogameMomoko CharIcon SakuraKyouko
Item KaidanMonument x7 CharIcon RizHawkwood
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.