FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kaname Madoka S4
Minh họa Sasagi Koushi

Kaname Madoka S5
Minh họa Aoki Ume

Kaname Madoka SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Yuuki Aoi
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Kaname Madoka
鹿目 まどか ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 5,363 24,336
ATK 1,508 6,932
DEF 2,043 9,276
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Vì mình sẽ là người cuối cùng nhận điều đó
●Hồi phục HP
●Hồi phục MP
●Hồi phục MP khi mục tiêu là Homura (Megane) [Ẩn]
Magia Puruwia Magica
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP
●Giảm sát thương nhận vào [★5]
Doppel Doppel của Từ Bi
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP
●Giảm sát thương nhận vào


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
19,306 5,428 7,354
HP +6% Item LightOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item TachimimiWata x6 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item TachimimiHousoushi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,336 6,932 9,276
HP +7% Item LightOrb B x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item LightOrb B x15
Accele +7% Item HitsujiTsuno x8 Blast +7% Item MachibitoumaSharin x10 Charge +5% Item EmaMizuhiki x10


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1078 Vì mình sẽ là người cuối cùng nhận điều đó
私が受け止めてあげるから
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VI
(42.5% HP)
VIII
(47.5% HP)
● Hồi phục MP VI
(25 MP)
VIII
(30 MP)
● Hồi phục MP khi mục tiêu là Homura (Megane) [Ẩn] 5 MP 8 MP


Magia

Icon skill 1014 Puruwia Magica
プルウィア☆マギカ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(350%)
10%
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
22.5 MP 27.5 MP 1
● Giảm sát thương nhận vào [★5]
Tác động: Đồng đội / 3-lượt
- VII
(35%)
2.5%


Doppel

DoppelIcon 2001 Doppel của Từ Bi
慈悲のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VIII
(814%)
22%
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
32.5 MP 1
● Giảm sát thương nhận vào
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
VIII
(40%)
2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item LightBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item LightBook C x1 Item TachimimiWata x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item LightBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item LightBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item LightBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item LightBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x11 Item EnbiHane x11 Item LightBook B x9 Item MachibitoumaSharin x5 Item LightBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Madoka no Notebook ID: 1080
MemoriaIcon Madoka no Notebook Icon skill 1166 Accele Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Accele

100%

100%

Dành riêng cho
Kaname Madoka
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13