FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kisaki Emily S2
Minh họa Nyan Puu

Kisaki Emily S3
Minh họa Nyan Puu

Kisaki Emily S4
Minh họa Nyan Puu

Kisaki Emily SD

Thiết kế Nyan Puu
Lồng tiếng Kitou Akari
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Kisaki Emily
木崎 衣美里 ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,812 20,042
ATK 1,094 5,965
DEF 1,047 5,466
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Quẩy lên với mị nào!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Lóa mắt trong đòn đánh
Magia My Sadistic Heart
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sát thương gây ra
●Có tỉ lệ gây Lóa mắt [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
12,030 3,573 3,281
HP +6% Item DarkOrb C x2 ATK +3% Item DarkOrb A x6 DEF +3% Item DarkOrb B x4
Accele +4% Item EmaMizuhiki x3 Blast +2% Item EnbiHane x5 Charge +4% Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
15,238 4,530 4,160
HP +7% Item DarkOrb C x4 ATK +4% Item DarkOrb A x9 DEF +4% Item DarkOrb B x7
Accele +5% Item MachibitoumaSharin x3 Blast +3% Item TachimimiHousoushi x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,042 5,965 5,466
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item DarkOrb B x12 DEF +5% Item DarkOrb C x6
Accele +6% Item EmaMizuhiki x8 Blast +4% Item OkujoKagi x12 Charge +6% Item OkujoBalloon x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Quẩy lên với mị nào!
あーしとドキドキしよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Gây Lóa mắt trong đòn đánh 100% 100% 100%


Magia

Icon skill 1014 My Sadistic Heart
あーしのヤバめなハート
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Giảm sát thương gây ra
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-17.5% -22.5% -27.5% -2.5%
● Có tỉ lệ gây Lóa mắt [★4]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- - 42.5% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x5 Item EnbiHane x5 Item DarkBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item DarkBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item DarkBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item DarkBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item DarkBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Nayami nante Soku Kaiketsu ID: 1088
MemoriaIcon Nayami nante Soku Kaiketsu Icon skill 1107 Burn Flow
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Thiêu đốt

IX

X

Dành riêng cho
Kisaki Emily
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 15 13