FANDOM


MemoriaType Skill ここで一息<いろは・やちよ>
.
Memoria 1244 c

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1090 Accele Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Bản thân / 1-lượt
 ? VII
Số lượt hồi chiêu  ? 5
Chỉ số cộng thêm HP 2,217
ATK 0 0
DEF 1,817
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Cửa hàng
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.