FANDOM


Komori no Daiza 【 子守の台座 】
Item KomoriDaiza Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Kotori
  • Wiki ID: Stand
Đối tượng
EnemyIcon 7106


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item KomoriDaiza Komori no Daiza
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item KomoriDaiza x8 CharIcon MihonoSeira CharIcon KanadeHaruka
★4 Item KomoriDaiza x8 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon IrohaChan CharIcon IrohaYachiyoKessen CharIcon MakinoIkumi CharIcon ElisaCeljska
Item KomoriDaiza x12 CharIcon TamakiUi CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon NanaseYukika CharIcon FuminoSayuki CharIcon KiraTemari
★5 Item KomoriDaiza x15 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon YakumoMitama CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon SengokuNadeko CharIcon TakamachiNanoha


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item KomoriDaiza x5 CharIcon TamakiUi CharIcon FeliciaChan CharIcon KanameMadokaHaregi
Magia Lv.2 Item KomoriDaiza x5 CharIcon IrohaYachiyoKessen
Item KomoriDaiza x7 CharIcon SatomiTouka CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon NanaseYukika CharIcon ChiakiRiko CharIcon KiraTemari CharIcon MakinoIkumi CharIcon KanadeHaruka
Magia Lv.3 Item KomoriDaiza x9 CharIcon YakumoMitamaHaregiCharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon KanameMadokaHaregi
Magia Lv.4 Item KomoriDaiza x11 CharIcon YakumoMitama CharIcon IrohaChan CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon NanaseYukika CharIcon KiraTemari CharIcon HanekawaTsubasa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.