FANDOM


Komori no Totte 【 子守の取っ手 】
Item KomoriTotte Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Shin
  • Wiki ID: Handle
Đối tượng
EnemyIcon 6106


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item KomoriTotte Komori no Totte
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item KomoriTotte x6 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon FeliciaChan CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon NanaseYukika CharIcon TakamachiNanoha CharIcon FateTHarlaown
Item KomoriTotte x8 CharIcon HolyAlina CharIcon SarasaHanna
★5 Item KomoriTotte x8 CharIcon IzumiKanagi CharIcon AkemiHomura CharIcon MikuniOriko CharIcon SenjougaharaHitagi CharIcon HachikujiMayoi
Item KomoriTotte x10 CharIcon NatsumeKako CharIcon FuminoSayuki

Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.2 Item KomoriTotte x3 CharIcon TamakiUi CharIcon HolyAlina CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon MakinoIkumi
Magia Lv.3 Item KomoriTotte x5 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon SakuraKyoukoMizugi
Magia Lv.4 Item KomoriTotte x7 CharIcon IrohaChan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.