FANDOM


MemoriaType Skill 後悔だけはしない
Riêng hối hận là không bao giờ
Memoria Koukai dake wa shinai

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1092 Blast Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sát thương Blast
Tác động: Bản thân / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 360 900
ATK 0 0
DEF 440 1,100
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.