FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kozue Mayu S4
Minh họa Ueda Ryou

Kozue Mayu S5
Minh họa Ueda Ryou

Kozue Mayu SD

Thiết kế Ueda Ryou
Lồng tiếng Aisaka Yuuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 23/03/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Kozue Mayu
梢 麻友 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,736 21,629 + ???
ATK 1,967 8,853 + ???
DEF 1,527 7,023 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Bạn sẽ đi cùng tôi chứ?
●Tăng sát thương gây ra
●Hồi phục MP
●Tăng MP khi dùng Accele
Magia Watercolor Rain
●Sát thương cường hóa thuộc tính tất cả địch
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng [★5]
●Tự động hồi phục MP
Doppel Doppel của Sủng Ái
●Sát thương cường hóa thuộc tính tất cả địch
●Gây Lóa mắt
●Tự động hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,172 7,030 5,576
HP + 6% Item AquaOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item AquaOrb B x 12
Accele + 6% Item FurikoJuushin x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,629 8,853 7,023
HP + 7% Item AquaOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item AquaOrb B x 15
Accele + 7% Item HitsujiTsuno x 8 Blast + 7% Item CuratorHood x 10 Charge + 5% Item FurikoNeji x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Bạn sẽ đi cùng tôi chứ?
側にいてくれませんか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Hồi phục MP IV
(20 MP)
VI
(25 MP)
● Tăng MP khi dùng Accele III
(20%)
V
(30%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Watercolor Rain
水彩レイン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính tất cả địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(325%)
VIII
(345%)
10%
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Kỹ năng [★5]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
40% 100% 0
● Tự động hồi phục MP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
8 MP / lượt 10 MP / lượt 0.5


● DOPPEL

DoppelIcon 3032 Doppel của Sủng Ái
寵愛のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính tất cả địch
Tác động: Tất cả địch
X
(814%)
22%
● Gây Lóa mắt
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0
● Tự động hồi phục MP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
12 MP / lượt 0.5

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item AquaBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3 Item AquaBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 7 Item FurikoNeji x 7 Item AquaBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item AquaBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item AquaBook B x 7 Item EmaMizuhiki x 7 Item AquaBook C x 5 Item KaidanMonument x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item AquaBook B x 9 Item FurikoJuushin x 5 Item AquaBook C x 7 Item MachibitoumaSharin x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Yume wa Bijutsuhin no Shuufukushi ID: 1191
MemoriaIcon Yume wa Bijutsuhin no Shuufukushi Icon skill 1103 Charm
Mặc định Tối đa Chú thích
Gây Quyến rũ 100% 100% Dành riêng cho
Kozue Mayu
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.