FANDOM


Kuma no Bolt 【 クマのボルト 】
Item KumaBolt Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Wiki ID: Bolt


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item KumaBolt Kuma no Bolt
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item KumaBolt x6 CharIcon FeliciaChan
★5 Item KumaBolt x8 CharIcon FutabaSana CharIcon HiiragiNemu CharIcon HiroeChiharu CharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon MakinoIkumi
Item KumaBolt x10 CharIcon ChunMeiyui CharIcon NanaseYukika


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.2 Item KumaBolt x3 CharIcon KomachiMikura
Magia Lv.3 Item KumaBolt x5 CharIcon HiiragiNemu CharIcon TakamachiNanoha
Magia Lv.4 Item KumaBolt x7 CharIcon TamakiUi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.