FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kure Kirika S4
Minh họa Mura Kuroe

Kure Kirika S5
Minh họa

Kure Kirika SD

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Iguchi Yuka
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Kure Kirika
呉 キリカ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,450 29,248
ATK 1,620 7,352
DEF 2,080 9,432
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Đây cũng là vì Oriko
●Phản công
●Khiêu khích
●Tăng sức phòng ngự
Magia Vampire Fang
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Có tỉ lệ [★4] / Phản công [★5]
Doppel Doppel của Dẫn Dụ
●Sát thương một mục tiêu
●Phản công
●Khiêu khích


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,220 5,832 7,488
HP +6% Item DarkOrb C x6 ATK +4% Item DarkOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +4% Item KagamiShoutaijou x12 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,248 7,352 9,432
HP +7% Item DarkOrb C x10 ATK +5% Item DarkOrb B x15 DEF +9% Item RainbowOrb x3
Accele +5% Item NankinjouKusari x15 Blast +7% Item KaidanMonument x10 Charge +7% Item TachimimiWata x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1125 Đây cũng là vì Oriko
これも織莉子のため
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Phản công 100% 100%
● Khiêu khích 100% 100%
● Tăng sức phòng ngự V
(75%)
VII
(90%)


Magia

Icon skill 1012 Vampire Fang
ヴァンパイアファング
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ [★4] / Phản công [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
35% 100%


Doppel

DoppelIcon 4002 Doppel của Dẫn Dụ
篭絡のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Phản công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item DarkBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item DarkBook C x1 Item TachimimiWata x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item DarkBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item DarkBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item DarkBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item EnbiHane x11 Item DarkBook B x9 Item MachibitoumaSharin x5 Item DarkBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Ai no Katamari ID: 1101
MemoriaIcon Ai no Katamari Icon skill 1125 Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Phản công

100%

100%

Dành riêng cho
Kure Kirika
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.