FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kurumi Manaka S2
Minh họa Kuraha

Kurumi Manaka S3
Minh họa Kuraha

Kurumi Manaka S4
Minh họa Kuraha

Kurumi Manaka SD

Thiết kế Kuraha
Lồng tiếng Suzaki Aya
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Kurumi Manaka
胡桃 まなか ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,303 17,625
ATK 953 5,086
DEF 1,240 6,624
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Manaka sẽ khơi dậy vị giác của bạn!
●Hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
Magia Complete Spicies
●Sát thương theo một đường dọc
●Hồi phục HP
●Tăng sức tấn công [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
10,569 3,049 3,968
HP +4% Item FlameOrb B x4 ATK +3% Item FlameOrb A x6 DEF +5% Item FlameOrb C x2
Accele +4% Item NankinjouKusari x3 Blast +2% Item OkujoKagi x5 Charge +4% Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
13,396 3,865 5,032
HP +5% Item FlameOrb B x7 ATK +4% Item FlameOrb A x9 DEF +6% Item FlameOrb C x4
Accele +5% Item KaidanMonument x3 Blast +3% Item KagamiShoutaijou x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
17,625 5,086 6,623
HP +6% Item FlameOrb C x6 ATK +5% Item FlameOrb B x12 DEF +7% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item HitsujiFue x12 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1078 Manaka sẽ khơi dậy vị giác của bạn!
まなかが味を引き出します!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Hồi phục HP III
(35%)
V
(40%)
VII
(45%)
● Tăng sức tấn công III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)


Magia

Icon skill 1016 Complete Spicies
激辛フルコース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương theo một đường dọc
Tác động: Tất cả địch
I
(450%)
II
(470%)
IV
(510%)
10%
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 1-lượt
15% 17.5% 20% 2%
● Tăng sức tấn công [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 25% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x3 Item OkujoKagi x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x5 Item HitsujiFue x5 Item FlameBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item FlameBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item FlameBook C x3 Item KaidanMonument x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x9 Item EnbiHane x9 Item FlameBook B x7 Item KaidanMonument x3 Item FlameBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Suuryou Gentei! Manaka Tokusei Bentou ID: 1091
MemoriaIcon Suuryou Gentei! Manaka Tokusei Bentou Icon skill 1088 Magia Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia

IX

X

Dành riêng cho
Kurumi Manaka
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13