FANDOM


Loại bỏ Phản công
【 カウンター無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1135 Icon status 1135
Mã số 1135
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1125

Kỹ năng và trạng thái「Loại bỏ Phản công」có thể giúp nhân vật khắc chế trạng thái「Phản công」của đối thủ.

Giá trị của「Loại bỏ Phản công」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Tuy nhiên, như hầu hết các Trạng thái cường hóa khác, trường hợp có nhiều hơn một trạng thái cùng loại đang có trên một nhân vật, thì chỉ duy nhất trạng thái có giá trị lớn nhất là có tác động.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Sorezore ga Iku Basho ID: 1279
Memoria 1279 s Icon skill 1135 Ignore Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
V
II
100%
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Noru ka Soru ka ID: 1333
Memoria 1333 s Icon skill 1085 Chest Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công khi HP tối đa
Có tỉ lệ / Loại bỏ Phản công
Giảm sức phòng ngự
V
V
V
VI
100%
V
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Shimai Mizuirazu ID: 1375
Memoria 1375 s Icon skill 1134 Battle Sense Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
Có tỉ lệ loại bỏ Phản công
IV
V
V
VI
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★4Edit

Tatoe Michi wo Machigaetemo ID: 1343
Memoria 1343 s Icon skill 1135 Dismiss Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
IX
VI
XII
VII
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 7 6
Chiisa na Tsuwamono ID: 1399
Memoria 1399 s Icon skill 1095 Force Out Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm sức phòng ngự
Loại bỏ Phản công
VII
100%
VIII
100%
Tác động Đơn mục tiêu / 1-lượt Số lượt hồi 5 4

Cấp bậc: ★3Edit

Chisato ga Tsukanda Te ID: 1208
Memoria 1208 s Icon skill 1135 Reject Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
100%
V
100%
VI
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 8 7

Cấp bậc: ★2Edit

Yorisou Kage to Hikari ID: 1173
MemoriaIcon Yorisou Kage to Hikari Icon skill 1134 Battle Sense
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Né tránh
Loại bỏ Phản công
100%
100%
100%
100%
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7

Giới hạn nhân vậtEdit

Bokujou no Omoide ID: 1104
MemoriaIcon Bokujou no Omoide Icon skill 1135 Reject Counter
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Phản công
Tăng sức tấn công
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Mitsuki Felicia
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Omoi Seifuku ID: 1228
Memoria 1228 s Icon skill 1134 Battle Sense
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Né tránh
Loại bỏ Phản công
100%
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Izumi Kanagi
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng của Magia hay Doppel, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Mitsuki Felicia ID: 1005
CharIcon MitsukiFelicia Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1087
Tăng sát thương gây ra
Loại bỏ Phản công
IX (40%)
100%
Anna Meru ID: 3037
CharIcon AnnaMeru Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
● Có tỉ lệ loại bỏ Phản công
VII (35%)
80%
80%

Shizumi Konoha ID: 3026
CharIcon ShizumiKonoha Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
Tự động hồi phục HP (toàn đội/3-lượt)
Loại bỏ Phản công (toàn đội/3-lượt)
VI (350%)
8% HP
100%
Doppel
DoppelIcon 3026
● Sát thương toàn bộ địch
Tự động hồi phục HP (toàn đội/3-lượt)
Loại bỏ Phản công (toàn đội/3-lượt)
VIII (814%)
10% HP
100%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.