FANDOM


Loại bỏ Trạng thái suy giảm
【 バフ解除 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1082
Mã số 1082
Giá trị tối đa
Liên hệ

Kỹ năng「Loại bỏ Trạng thái suy giảm」có thể loại bỏ tất cả những Trạng thái suy giảm (màu xanh da trời) đang có trên mục tiêu tại thời điểm được sử dụng.
Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Ue kara Shita made ID: 1234
Memoria 1234 s Icon skill 1082 Counteract
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100% Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân Số lượt hồi 8 6
Aoi Yozora to Kakuu no Yakai ID: 1431
Memoria 1431 s Icon skill 1082 Counteract
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm - 100% Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân Số lượt hồi - 9

Giới hạn nhân vậtEdit

Kawari ni Hanashitekureru Mono ID: 1213
Memoria 1213 s Icon skill 1082 Refresh
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Loại bỏ Trạng thái dị thường
100%
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Yukino Kanae
Tác động Bản thân Số lượt hồi 4 2
Hon no Sukoshi no Hontou no Kibou ID: 1245
Memoria 1245 s Icon skill 1082 Counteract
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100% Dành riêng cho
Ultimate Madoka
Tác động Bản thân Số lượt hồi 8 6
Taisetsu na Otomodachi kara no Messenge ID: 1352
Memoria 1352 s Icon skill 1129 Cheering
Mặc định Tối đa Chú thích
Tự động hồi phục HP
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
III
100%
IV
100%
Dành riêng cho
Fumino Sayuki
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 10 9
Mune ni Tomori wo ID: 1436
Memoria 1436 s Icon skill 1082 Counteract
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100% Dành riêng cho
Rika-Ren (Christmas)
Tác động Bản thân Số lượt hồi 8 7

Tokiwa Nanaka ID: 3005
CharIcon TokiwaNanaka Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1092
Tăng sát thương Blast
Tăng sức tấn công
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
VIII (75%)
VIII (37.5%)
100%
Yukino Kanae ID: 3049
CharIcon YukinoKanae Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
VIII (37.5%)
100%
Melissa de Vignolles ID: 4023
CharIcon MelissadeVignolles Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1090
Tăng MP khi dùng Accele
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
IX (50%)
100%
Elisa Celjska ID: 4026
CharIcon ElisaCeljska Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1123
Xuyên phòng ngự
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
100%
100%
100%
Hanekawa Tsubasa ID: 4045
CharIcon HanekawaTsubasa Thuộc tính AttributeIcon Fire Hỏa・Flame Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1081
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tăng sức tấn công
Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
100%
IX (40%)
100%

Iroha-chan ID: 1201
CharIcon IrohaChan Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1014
● Sát thương toàn bộ địch
● Có tỉ lệ gây Lóa mắt (toàn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái suy giảm (toàn đội)
VII (360%)
50%
100%
Doppel
DoppelIcon NoData
● Sát thương toàn bộ địch
Gây Lóa mắt (toàn địch/1-lượt)
Loại bỏ Trạng thái suy giảm (toàn đội)
IX (814%)
100%
100%
Yukino Kanae ID: 3049
CharIcon YukinoKanae Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Balance Cấp độ kỹ năng (★5)
Magia
Icon skill 1012
● Sát thương một mục tiêu
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (toàn đội/3-lượt)
Loại bỏ Trạng thái suy giảm (bản thân)
VII (720%)
40%
100%
Doppel
DoppelIcon 3049
● Sát thương một mục tiêu
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (toàn đội/3-lượt)
Loại bỏ Trạng thái suy giảm (toàn đội)
IX (1672%)
60%
100%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.