FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Madoka-senpai S3
Minh họa PAPA

Madoka-senpai S4
Minh họa PAPA

Madoka-senpai S5
Minh họa PAPA

Madoka-senpai SD

Thiết kế PAPA
Lồng tiếng Yuuki Aoi
Nguyên tác Magia Report
Ngày ra mắt 02/04/2018
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Light Madoka-senpai
まどか先輩 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,376 24,883 + ???
ATK 1,427 7,882 + ???
DEF 1,446 7,884 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Tại chả còn gì để làm đấy
●Hồi phục HP
●Giảm sức tấn công
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng sức tấn công khi đối tượng là Himika [Ẩn]
●Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Himika [Ẩn]
Magia Madokalibur
●Sát thương một mục tiêu
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Khiêu khích
Doppel Doppel của Từ Bi
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Choáng
●Khiêu khích


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,088 4,886 4,881
HP + 5% Item LightOrb A x 9 ATK + 5% Item LightOrb C x 4 DEF + 5% Item LightOrb B x 7
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item MachibitoumaSharin x 3 Charge + 3% Item TachimimiHousoushi x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
18,888 6,588 6,883
HP + 6% Item LightOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb C x 6
Accele + 6% Item TachimimiWata x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item OkujoKagi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP + 7% Item LightOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item LightOrb C x 10
Accele + 7% Item MachibitoumaSharin x 8 Blast + 7% Item BigFerrisTurbine x 10 Charge + 5% Item MascotTategami x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Tại chả còn gì để làm đấy
やることなくなっちゃったよ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Hồi phục HP VII
(45% HP)
IX
(50% HP)
IX
(50% HP)
● Giảm sức tấn công V
(-15%)
V
(-15%)
III
(-10%)
● Giảm sức phòng ngự V
(-15%)
V
(-15%)
III
(-10%)
● Tăng sức tấn công khi đối tượng là Himika [Ẩn] 30% 30% 25%
● Tăng sức phòng ngự khi đối tượng là Himika [Ẩn] 30% 30% 25%


● MAGIA

Icon skill 1012 Madokalibur
まどカリバー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Có tỉ lệ gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
30% 35% 40% 0
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 2102 Doppel của Từ Bi
慈悲のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Có tỉ lệ gây Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
40% 0
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 4 Item OkujoKagi x 4 Item LightBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 6 Item HitsujiFue x 6 Item LightBook B x 4 Item EmaMizuhiki x 4 Item LightBook C x 2 Item TachimimiWata x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item LightBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item LightBook C x 4 Item HitsujiTsuno x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 10 Item EnbiHane x 10 Item LightBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item LightBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0226 m
※Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.