Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki

Magia ("マギア", phiên âm: "magia") là một loại kỹ năng được xem như tuyệt chiêu, có thể được sử dụng trong các trận chiến của Puella Magi.

Độ hiệu quả của Magia có thể được cường hóa mạnh hơn thông qua Magia Lv., với mức khởi đầu cho bất kỳ nhân vật nào là Lv.1 (tối đa là Lv.5). Tuy nhiên, để nâng cao cấp độ đó, yêu cầu đầu tiên là nhân vật phải có Episode Lv. tương ứng với Cấp độ Magia muốn lên.
※Ví dụ, để nâng Magia lên Lv.2 thì nhân vật đó phải có Episode Lv.2 trước. Sau đó, để cường hóa Magia lên cấp độ mới là những yêu cầu về vật phẩm, với Book là vật phẩm luôn nằm trong yêu cầu.

Trong trận đấu, để có thể kích hoạt Magia, yêu cầu thanh MP, hiển thị bên dưới thanh HP, đạt 100 điểm. Thanh này sẽ tăng khi nhân vật sử dụng Disc-Accele, hay bị tấn công. Ngoài ra, có những cách khác giúp tăng nhanh thanh MP, như: tạo Accele Combo (chọn 3 Disc Accele trong một lượt); trang bị Memoria có chức năng tăng MP...
※Xem thêm: Magia Point

Đối với một số nhân vật đã thức tỉnh lên cấp bậc ★5 và đã nâng tới Magia Lv.5, thì thanh MP sẽ có mức tối đa được nâng lên tới 200 điểm. Khi đạt được mức ấy trong trận đấu, Magia sẽ chuyển thành Doppel.

Advertisement