FANDOM


20180901 MagiaDay

Một sự kiện thực tế sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 01 năm phát hành「Magia Record」vào 22/08/2018.

Thông tin chung
※Tên sự kiện:「Magia Day 2018」
※Tham gia diễn xuất:
※Thời gian: Từ 17:00 ngày 01/09/2018
※Địa điểm: Hulic Hall Tokyo (ヒューリックホール東京)
※Giá vé: 2,000 jpy (cho mọi hạng ghế)
※Ban tổ chức: Aniplex


Streaming trực tiếp

Dự kiến sẽ có streaming trực tiếp cho sự kiện này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.