FANDOM


MPCal

Magia Point ("マギアポイント", gọi tắt là MP) là đơn vị của thanh Magia nằm dưới thanh HP của mỗi Puella Magi trong các trận đấu. Khi thanh Magia tích đủ tối thiểu 100MP, nhân vật ấy có thể sử dụng Magia, hay 200MP cho Doppel (chỉ áp dụng cho các nhân vật đã được khai mở).

Trong một trận đấu, Magia Point có thể thu thập trực tiếp bằng cách:

  • Sử dụng các thẻ Disc, kết hợp thành Combo.
  • Nhận một lượng cụ thể thông qua kỹ năng「Hồi phục MP」có trong Connect, Magia, Doppel.
  • Khởi đầu trận đấu với một mức MP nhất định nhờ Memoria.
  • Khi phòng ngự những đòn đánh thường (không phải Magia hay Doppel).

Hoặc gián tiếp nhờ các kỹ năng như「Tăng / Giảm lượng MP thu thập」,「Tăng / Giảm MP khi dùng Accele」hay「Tăng MP khi bị tấn công bởi thuộc tính khắc chế」.

Yếu tố tác động căn bản Edit

Disc-Accele DiskIcon Accele Edit

Các Disc được sử dụng trong trận đấu, ngoài khả năng gây sát thương, còn có thể giúp tăng dần MP. Hiệu quả từ các Disc này là khác nhau. Trong đó, Accele là công cụ chính.

DiskIcon Accele Accele Tăng nhiều MP. Là Disc chủ lực cho mục đích tăng MP.
※「Accele ComboDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele giúp tăng MP cho toàn đội thêm「+20MP」.
DiskIcon BlastH Blast Về căn bản, Blast không tăng MP.
DiskIcon Charge Charge Tăng một lượng MP nhỏ. Nhưng sau chuỗi cộng dồn mà sử dụng Accele để giải phóng, thì lượng MP của Accele này sẽ nhiều hơn bình thường.

Ngoài công dụng chính là giúp tăng MP mỗi khi được sử dụng, Accele nếu đặt ở vị trí #1 trong Combo còn có thể giúp các Disc khác như Charge (vốn tăng rất ít MP), hay Blast (vốn không tăng MP) cho thêm một ít MP. Tạm gọi đây là「Accele Bonus」.

Accele khi ở các vị trí càng về sau trong Combo, càng cho nhiều MP hơn. Khác với Blast, sát thương của Accele không thay đổi theo vị trí.

Dựa vào các yếu tố về Disc nêu trên, thì Puella Magi nào sở hữu càng nhiều Accele sẽ càng có khả năng tăng MP lên nhanh chóng. Đồng nghĩa, tổ đội bao gồm nhiều nhân vật như thế thì càng có khả năng tạo Accele Combo và càng dễ tăng MP rất nhanh cho cả đội.

Thuật ngữ「Accele Gorilla」là để chỉ những Puella Magi sở hữu「3 Accele」trong bộ Disc. Ví dụ:


Phân nhóm và môi trường trận đấu Edit

Dù sử dụng cùng một loại Disc, nhưng không phải tất cả Puella Magi đều có thể nhận được lượng MP giống nhau, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trong đó, có các yếu tố mang tính mặc định, như:

Môi trường trận đấu: Lượng MP căn bản có sự khác biệt giữa môi trường nơi trận đấu diễn ra, chia làm 2 loại:

  • Trận đấu thường (Chính Truyện, Ngoại Truyện, Truyện Riêng, hầu hết sự kiện).
  • Các trận đấu theo theo phương pháp Mirrors (bao gồm cả kiểu sự kiện Arena).


LƯỢNG MAGIA POINT CĂN BẢN
Trong các trận đấu bất kỳ
Khi tấn công
Disc Disc #1 Disc #2 Disc #3
Accele 10 10.5 14
Blast 0 0 0
Charge 2 3 4
Khi phòng ngự 4
Trong Mirrors
Khi tấn công
Disc Disc #1 Disc #2 Disc #3
Accele 13.5 15.75 21
Blast 0 0 0
Charge 3 4.5 6
Khi phòng ngự 6

Accele Bonus (A-Bonus): Trường hợp để Accele ở vị trí #1 của Combo, thì những Disc tiếp theo sẽ có lượng MP nhiều hơn căn bản, là「+3MP khi tấn công」, bất kể trong môi trường trận đấu nào.

Phân nhóm của Puella Magi: Tùy vào Phân nhóm, mà lượng MP căn bản nêu trên sẽ có sự phân hóa.

Phân nhóm Tỉ lệ MP căn bản
Khi tấn công Khi phòng ngự
Attack gấp 1.0 lần gấp 0.8 lần
Defence 0.8 1.0
Magia 1.2 1.2
Heal 1.0 1.2
Support 1.2 1.0
Balance 0.9 0.9

Theo đó, Phân nhóm Magia có những Puella Magi sở hữu khả năng tốt nhất để tăng MP. Tiếp theo sau đó là SupportHeal. Ngoài ra, đặc trưng của Phân nhóm Magia là bất kỳ Puella Magi nào của Phân nhóm này đều sở hữu tối thiểu「2 Accele」- tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng tăng MP của một nhân vật.


Bảng thống kê đơn giản Edit

Kết hợp các yếu tố về Disc, Phân nhóm và môi trường trận đấu nêu trên, ta có thể lập ra một bảng thống kê những Combo đơn giản và lượng MP có thể nhận được khi tấn công.

※Chi tiết có thể tham khảo trong phần Công thức bên dưới.

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 13 17
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 13 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 13 7
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 17
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 22
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 7
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 10 14
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 10 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 10 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 14
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 18
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 13 14
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 13 4
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 14
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 3 22
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 13 19 24
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 13 19 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 13 19 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 13 3 24
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 13 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 13 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 13 8 31
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 13 8 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 13 8 9
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 15 21
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 15 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 15 6
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 21
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 6
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 27
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 6
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 20 21
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 20 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 3 20 6
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 21
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 4 34
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 4 6

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 8 10 13
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 8 10 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 8 10 6
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 8 2 14
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 8 2 2
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 8 2 6
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 8 4 18
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 8 4 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 8 4 6
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 8 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 8 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 8 3
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 11
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 3
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 2 14
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 2 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 2 3
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 1 11 11
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 1 11 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 1 11 3
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 1 0 11
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 1 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 1 0 3
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 1 3 17
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 1 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 1 3 3
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 15 19
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 15 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 15 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 19
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 2
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 25
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 17
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 16 20
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 16 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 16 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 3 21
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 7 26
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 7 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 7 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 18
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 16 22 29
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 16 22 4
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 16 22 11
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 16 3 29
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 16 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 16 3 11
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 16 9 37
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 16 9 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 16 9 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 18 26
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 18 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 18 8
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 25
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 7
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 5 33
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 5 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 5 7
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 25 25
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 25 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 25 7
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 25
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 7
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 6 40
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 6 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 6 7

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 13 17
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 13 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 13 7
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 17
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 22
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 7
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 10 14
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 10 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 10 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 14
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 18
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 13 14
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 13 4
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 14
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 3 22
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 13 19 24
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 13 19 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 13 19 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 13 3 24
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 13 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 13 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 13 8 31
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 13 8 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 13 8 9
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 15 21
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 15 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 15 6
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 21
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 6
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 27
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 6
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 20 21
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 20 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 3 20 6
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 21
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 4 34
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 4 6

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 16 20
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 16 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 16 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 3 21
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 7 26
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 7 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 7 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 18
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 16 22 29
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 16 22 4
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 16 22 11
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 16 3 29
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 16 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 16 3 11
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 16 9 37
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 16 9 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 16 9 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 18 26
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 18 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 18 8
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 25
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 7
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 5 33
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 5 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 5 7
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 25 25
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 25 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 25 7
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 25
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 7
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 6 40
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 6 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 6 7

Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 9 12 15
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 9 12 2
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 9 12 6
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 9 2 16
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 9 2 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 9 2 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 9 5 20
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 9 5 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 9 5 6
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 9 13
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 9 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 9 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 12
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 3
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 2 17
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 2 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 2 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 1 13 12
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 1 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 1 13 3
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 1 0 13
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 1 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 1 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 1 3 20
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 1 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 1 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 17 21
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 17 2
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 17 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 2 22
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 2 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 2 8
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 6 28
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 6 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 14 19
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 14 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 14 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 18
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 5
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 24
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 19 19
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 19 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 19 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 19
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 30
DiskIcon Charge