FANDOM


Magia Stone 【 マギアストーン 】
Item MagiaStone Vật phẩm có thể sử dụng chức năng Gacha, thay thế các thuốc hồi phục, v.v...
  • Wiki ID: Stone
Khái quát

Magia Stone là vật phẩm quan trọng bậc nhất (premium item) trong「Magia Record」, có thể được sử dụng trực tiếp hay gián tiếp trong tất cả các loại gacha, thay thế Thuốc hồi AP, hay quyền hồi sinh tất cả giữa trận đấu, v.v...

Magia Stone có hai loại, có đổi giá (有償), hay thường gọi là có phí, và không đổi giá (無償), hay thường gọi là miễn phí. Có đổi giá chỉ có thể sở hữu khi người chơi mua các gói Magia Stone được bán trong game bằng tiền thật. Tỉ lệ quy đổi luôn mặc định là 15 jpy / viên, bất kể mệnh giá. Không đổi giá có thể sở hữu qua quá trình tham gia trò chơi, cũng như là phần cho thêm (おまけ) khi mua các gói Magia Stone.

Khi sử dụng, Magia Stone sẽ ưu tiên tiêu hao từ loại không đổi giá trước. Tuy nhiên, một số các gacha đặc biệt sẽ yêu cầu phải dùng loại có đổi giá để thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp. Những gacha này thường sẽ đảm bảo sở hữu ★4 Puella Magi khi sử dụng, và chỉ khai mở trong một vài dịp kỷ niệm lớn.


Biểu giá Magia Stone
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.