FANDOM


MemoriaType Skill マジカルハロウィンシアター
Buổi diễn Halloween mầu nhiệm
Memoria Magical Halloween Theater

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1108 Curse Word
Công dụng Mặc định Tối đa
●Gây Nguyền rủa
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 100%
●Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
VIII IX
Số lượt hồi chiêu 5 4
Chỉ số cộng thêm HP 841 2,102
ATK 0 0
DEF 761 1,902
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Event】【Giới hạn sự kiện】
20171030 MagicalHalloweenTheater
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.