FANDOM


Mail no Glider 【 メールのグライダー 】
Item MailGlider Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7005


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item MailGlider Mail no Glider
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item MailGlider x8 CharIcon HiiragiNemu CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon KirariHikaru CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon IbukiReira CharIcon ChiakiRiko CharIcon KiraTemariCharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon MidoriRyou CharIcon YukinoKanae CharIcon ShionChisato CharIcon KanadeHaruka CharIcon HanekawaTsubasa
Item MailGlider x12 CharIcon Corbeau CharIcon ElisaCeljska CharIcon FateTHarlaown
★5 Item MailGlider x15 CharIcon FutabaSana CharIcon TokiwaNanaka CharIcon MikuniOriko


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item MailGlider x2 CharIcon AmaneTsukasa CharIcon IbukiReira CharIcon TakamachiNanoha
Item MailGlider x3 CharIcon HiiragiNemu CharIcon YakumoMitama CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon MomoeNagisa CharIcon AinoMito CharIcon YukinoKanae CharIcon ElisaCeljska
Item MailGlider x5 CharIcon SarasaHanna
Magia Lv.2 Item MailGlider x4 CharIcon AmaneTsukasa CharIcon UwasaTsuruno CharIcon IbukiReira CharIcon ShionChisato
Item MailGlider x5 CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon IrohaChan CharIcon MomoeNagisa CharIcon KanameMadokaHaregi CharIcon HolyMami CharIcon YukinoKanae CharIcon Tart CharIcon ElisaCeljska CharIcon FateTHarlaown
Magia Lv.3 Item MailGlider x6 CharIcon AmaneTsukasa CharIcon IbukiReira
Item MailGlider x7 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon AmaneTsukuyo CharIcon YakumoMitamaHaregi CharIcon AkemiHomuraMizugi CharIcon AinoMito CharIcon SarasaHanna CharIcon KiraTemariCharIcon MannenzakuraUwasa CharIcon YukinoKanae CharIcon RizHawkwood CharIcon AmanoSuzune CharIcon KanadeHaruka CharIcon KanbaruSuruga CharIcon TakamachiNanoha
Magia Lv.4 Item MailGlider x4 CharIcon UwasaTsuruno CharIcon ShionChisato
Item MailGlider x11 CharIcon HolyAlina
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.