FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Makino Ikumi S4
Minh họa Ueda Ryou

Makino Ikumi S5
Minh họa Ueda Ryou

Makino Ikumi SD

Thiết kế Ueda Ryou
Lồng tiếng Kino Hina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 12/11/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Makino Ikumi
牧野 郁美 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,298 23,632 + ???
ATK 1,752 8,118 + ???
DEF 1,777 8,015 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cùng tung phép mầu nhé~?
●Hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh
Magia Lovely Butterfly on Stage
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái dị thường
●Hồi phục HP
Doppel Doppel của Thu Hút Công Chúng
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái dị thường
●Hồi phục HP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
18,797 6,443 6,258
HP + 6% Item DarkOrb C x 6 ATK + 5% Item DarkOrb B x 12 DEF + 7% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item CuratorHood x 6 Blast + 6% Item KomoriDaiza x 8 Charge + 4% Item HitsujiFue x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
23,632 8,118 8,015
HP + 8% Item DarkOrb C x 10 ATK + 6% Item DarkOrb B x 15 DEF + 7% Item RainbowOrb x 3
Accele + 7% Item KumaBolt x 8 Blast + 7% Item IkigamiMizugame x 10 Charge + 5% Item RurouKui x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Cùng tung phép mầu nhé~?
一緒に魔法をかけますよぉ~っ?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VII
(40%)
IX
(50%)
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
● Có tỉ lệ gây Khóa Magia trong đòn đánh 30% 35%


● MAGIA

Icon skill 1012 Lovely Butterfly on Stage
ラブキュンステージ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IV
(660%)
VI
(700%)
10%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
37.5% 45% 2.5%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội
100% 100% 0
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
20% HP 22.5% HP 2%


● DOPPEL

DoppelIcon 3053 Doppel của Thu Hút Công Chúng
衆目集めのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
VIII
(1320%)
22%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
52.5% 2.5%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội
100% 0
● Hồi phục HP
Tác động: Toàn đội
25% HP 2%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item KagamiShoutaijou x 5 Item DarkBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3 Item DarkBook C x 1 Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item DarkBook B x 5 Item SunabaShovel x 5 Item DarkBook C x 3 Item KomoriTotte x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item HitsujiFue x 9 Item DarkBook B x 7 Item OwlBucket x 7 Item DarkBook C x 5 Item BigFerrisTurbine x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item HitsujiFue x 11 Item DarkBook B x 9 Item MascotTategami x 5 Item DarkBook C x 7 Item RhytonRibbon x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Futari de Futatsu no Yume wo ID: 1275
Memoria 1275 s Icon skill 1084 Restore Health
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái dị thường 100% 100% Dành riêng cho
Makino Ikumi
Tác động Bản thân Số lượt hồi 8 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.