FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mannenzakura no Uwasa S4
Minh họa Fuzichoco

Mannenzakura no Uwasa S5
Minh họa Fuzichoco

Mannenzakura no Uwasa SD

Thiết kế Fuzichoco
Lồng tiếng Suzuki Minori
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 25/03/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Mannenzakura no Uwasa
万年桜のウワサ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,028 27,372 + ???
ATK 1,984 9,012 + ???
DEF 1,942 8,812 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect | Nếu là vì những đứa trẻ ấy |
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Có tỉ lệ Né tránh
Magia | Engraved Sakura Memories |
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Khóa Kỹ năng
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
Magia
Cường Hóa
| Câu chuyện về anh đào sẽ nuốt trọn tất cả |
●Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
●Gây Khóa Kỹ năng
●Tăng MP khi dùng Accele
●Loại bỏ né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,700 7,142 6,991
HP + 6% Item LightOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb C x 6
Accele + 6% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 6% Item MailGlider x 8 Charge + 4% Item OwlBucket x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,372 9,012 8,812
HP + 7% Item LightOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item LightOrb C x 10
Accele + 7% Item KumaBolt x 8 Blast + 7% Item SpeakerBell x 10 Charge + 5% Item KomoriDaiza x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 | Nếu là vì những đứa trẻ ấy |
| あの子たちのためなら |
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)
● Có tỉ lệ Né tránh - 65%


● MAGIA

Icon skill 1012 | Engraved Sakura Memories |
| 刻み込む桜の物語 |
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(540%)
VII
(580%)
10%
● Gây Khóa Kỹ năng
Tác động: Đơn mục tiêu / 2-lượt
100% 100% 0
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
17.5% 20% 2.5%
● Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
Tác động:
70%
Bản thân / 3-lượt
100%
Toàn đội / 3-lượt
0


● MAGIA Cường Hóa

DoppelIcon NoData | Câu chuyện về anh đào sẽ nuốt trọn tất cả |
| 桜の物語は全てを呑み込む |
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
1364% 22%
● Gây Khóa Kỹ năng
Tác động: Đơn mục tiêu / 2-lượt
100% 0
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 2.5%
● Loại bỏ né tránh
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item LightBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item LightBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item IkigamiKedama x 7 Item LightBook B x 5 Item MascotTategami x 5 Item LightBook C x 3 Item CuratorHood x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item KumaErimaki x 9 Item LightBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item LightBook C x 5 Item MachibitoumaSharin x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item EmaMizuhiki x 11 Item LightBook B x 9 Item StaffKeySwitch x 5 Item LightBook C x 7 Item BigFerrisTurbine x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Sawaccha Dame ID: 1325
Memoria 1325 s Icon skill 1121 Critical Strike
Mặc định Tối đa Chú thích
Chí mạng 100% 100% Dành riêng cho
Mannenzakura no Uwasa
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.