FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mariko Ayaka S3
Minh họa Afro

Mariko Ayaka S4
Minh họa Afro

Mariko Ayaka SD

Thiết kế Afro
Lồng tiếng Ozawa Ari
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Mariko Ayaka
毬子 あやか ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 5,058 22,359
ATK 1,270 5,616
DEF 1,631 7,210
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Cứ để đấy! Tui là lá chắn sắt mà!
●Chịu đựng
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Fun Fun Fun
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
17,197 4,318 5,545
HP +5% Item DarkOrb B x7 ATK +3% Item DarkOrb A x9 DEF +7% Item DarkOrb C x4
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item HitsujiTsuno x3 Charge +3% Item OkujoKagi x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
22,359 5,616 7,210
HP +6% Item DarkOrb C x6 ATK +4% Item DarkOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item OkujoBalloon x6 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item KagamiShoutaijou x12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1127 Cứ để đấy! Tui là lá chắn sắt mà!
任せて!これは鉄板だから!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Chịu đựng 100% 100%
● Có tỉ lệ Chí mạng V
(50%)
VII
(60%)


Magia

Icon skill 1012 Fun Fun Fun
ファン・ファン・ファン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
33.8% 41.3% 2.5%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường [★4]
Tác động: Toàn đội
- 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item DarkBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x6 Item EnbiHane x6 Item DarkBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item DarkBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item DarkBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item DarkBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item DarkBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item DarkBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item DarkBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Jibun wo Egao ni, Minna mo Egao ni ID: 1095
MemoriaIcon Jibun wo Egao ni, Minna mo Egao ni Icon skill 1168 Blast Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Blast

100%

100%

Dành riêng cho
Mariko Ayaka
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13