FANDOM


Mascot no Tategami 【 マスコットのタテガミ 】
Item MascotTategami Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 7007


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item MascotTategami Mascot no Tategami
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★3 Item MascotTategami x8 CharIcon UwasaTsuruno
★4 Item MascotTategami x8 CharIcon AzusaMifuyu CharIcon TamakiUi CharIcon IzumiKanagi
★5 Item MascotTategami x15 CharIcon HiiragiNemu CharIcon UwasaTsuruno CharIcon HolyAlina CharIcon MadokaSenpai CharIcon ChunMeiyui


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item MascotTategami x2 CharIcon UwasaTsuruno
Item MascotTategami x3 CharIcon KirariHikaru
Magia Lv.2 Item MascotTategami x5 CharIcon MannenzakuraUwasa
Item MascotTategami x7 CharIcon HiiragiNemu CharIcon TakamachiNanoha
Magia Lv.3 Item MascotTategami x7 CharIcon SatomiTouka CharIcon MomoeNagisa CharIcon NanaseYukika CharIcon FuminoSayuki CharIcon HachikujiMayoi
Magia Lv.4 Item MascotTategami x5 CharIcon SatomiTouka CharIcon TamakiUi CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon FeliciaChan CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon MakinoIkumi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.