FANDOM


MemoriaType Skill 女神様は静観している
Nữ thần thầm quan sát
Memoria 1250 c

Minh họa:
Icon skill 1129 Regenerate Buckler
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tự động hồi phục HP
Tác động: Bản thân / 1-lượt
III IV
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / 1-lượt
VII VIII
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 200 1,000
ATK 0 0
DEF 200 1,000
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Event】【Giới hạn sự kiện】
Banner 0122 m
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.