CharButton Data.png CharButton Profile.png CharButton Quest.png CharButton Voice.png

Melissa de Vignolles S3.png
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles S4.png
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles S5.png
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles SD.png

Thiết kế Golden Pe Done
Lồng tiếng Kakuma Ai
Nguyên tác Tart Magica
Ngày ra mắt 15/02/2018
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Water.png Melissa de Vignolles
メリッサ・ド・ヴィニョル ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,782 22,519 + ???
ATK 1,543 8,211 + ???
DEF 1,175 6,698 + ???
Disc DiskIcon Accele.png DiskIcon Accele.png DiskIcon BlastH.png DiskIcon BlastV.png DiskIcon Charge.png
Connect Sẽ không ai bị bỏ lại hết!
●Tăng MP khi dùng Accele
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Magia Désintégration
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
Doppel Doppel của Tiêu Diệt
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele


Emo HP.png HP Emo ATK.png ATK Emo DEF.png DEF Emo Accele.png Accele Emo Blast.png Blast Emo Charge.png Charge
Star on.png 16689 (+5%)
Star on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Star on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.pngStar on.png
Cường Hóa
Tinh Thần
%MP hấp thụ khi Công 120% %MP hấp thụ khi Thủ 120%

Connect

Icon skill 1085.png Đây là tên skill của Connect
確率あげてこー!
Tác động Cấp độ kỹ năng
Star on.png4 Star on.png5
Tăng sức tấn công35%

40%
Hồi phục MP20 MP

25 MP
● (Có tỉ lệ) Gây Khóa Magia trong đòn đánh (1-lượt)


-
60%
-
100%

Magia

Icon skill 1014.png Đây là tên skill của Magia
ネオ・ジェネシス☆彡
Tác động Cấp độ kỹ năng Tăng
theo cấp
Star on.png4 Star on.png5
● Sát thương tất cả địch


(Expression error: Unexpected / operator.%)340%

360%
10%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt


15% 17.5% 2.5%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt


22.5% 37.5% 2.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 3-lượt


25% 2.5%


Doppel

Icon skill 1014.png Đây là tên Doppel
Doppel 100700 l.png

Tác động Giá trị
● Sát thương tất cả địch
902%
Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
35%
Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 3-lượt
47.5%
Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / 5-lượt
35%

Doppel 100700 c.png
白昼夢のドッペル
その姿は、マッチ売り
Doppel của giấc mơ ban ngày
Hình dạng là người bán diêm
Chủ nhân của cảm xúc này, sau khi đã trở thành Puella Magi, vẫn muốn có thêm sức mạnh để thực hiện tâm nguyện khác.
Doppel này sở hữu những que diêm bóc tách từ tuổi thọ của chủ nhân. Khi một que diêm được đánh lên, thì nó có thể biến mọi "khả năng" thành hiện thực. Số lượng que diêm còn lại là tuổi thọ của chủ nhân. Đồng nghĩa, sử dụng hết số diêm ấy sẽ là chấm dứt mạng sống. Là một Doppel rất mạnh, nhưng cũng như Doppel của Di Ngôn, do là hy sinh tuổi thọ bản thân nên lạm dụng nó là điều cấm kỵ.
Thiết kế: 原案・監修 =劇団イヌカレー(泥犬)

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item MelissaMedicine.png x1
Item CurseChip.png x10,000
Lv.2 Item MelissaMedicine.png x2
Item CurseChip.png x100,000
Lv.3 Item MelissaMedicine.png x3
Item CurseChip.png x300,000
Lv.4 Item MelissaMedicine.png x5
Item CurseChip.png x1,000,000


Memoria đặc quyền
Kibou to Zetsubou to ID: 1175
Memoria 1175 s.png Icon skill 1085.png Kibou to Zetsubou to
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập
Tăng sát thương Magia
IV
VIII
V
IX
Dành riêng cho
Melissa de Vignolles
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu


Thông tin khác
Banner 0252 m.png
※Thời gian áp dụng: Từ 12/07/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.