FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile 4023
“'''''”'
MagiReco 4023

MagiReco 4023

Melissa de Vignollesメリッサ・ド・ヴィニョル
Thông tin chung
Tuổi tác 15 (1429)
Xuất thân Nước Pháp (thế kỷ 15)
Trường học
Năng lực Tiêu hủy
Vũ khí Chùy
Doppel / Ma Nữ
Thiết kế Golden Pe Done
Lồng tiếng Kakuma Ai


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.