FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Melissa de Vignolles S3
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles S4
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles S5
Minh họa Golden Pe Done

Melissa de Vignolles SD

Thiết kế Golden Pe Done
Lồng tiếng Kakuma Ai
Nguyên tác Tart Magica
Ngày ra mắt 15/02/2018
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Water Melissa de Vignolles
メリッサ・ド・ヴィニョル ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,782 22,519 + ???
ATK 1,543 8,211 + ???
DEF 1,175 6,698 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Sẽ không ai bị bỏ lại hết!
●Tăng MP khi dùng Accele
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Magia Désintégration
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
Doppel Doppel của Tiêu Diệt
●Sát thương một mục tiêu
●Giảm sức phòng ngự
●Tăng MP khi dùng Accele


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
13,221 5,135 3,938
HP + 5% Item MelissaFlower x 1 ATK + 6% Item MelissaFlower x 1 DEF + 4% Item MelissaFlower x 1
Accele + 3% Item MelissaFlower x 1 Blast + 5% Item MelissaFlower x 1 Charge + 5% Item MelissaFlower x 1
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,864 6,927 5,322
HP + 6% Item MelissaFlower x 1 ATK + 7% Item MelissaFlower x 1 DEF + 5% Item MelissaFlower x 1
Accele + 4% Item MelissaFlower x 1 Blast + 6% Item MelissaFlower x 1 Charge + 6% Item MelissaFlower x 1
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,519 8,211 6,698
HP + 7% Item MelissaFlower x 1 ATK + 8% Item MelissaFlower x 1 DEF + 6% Item MelissaFlower x 1
Accele + 5% Item MelissaFlower x 1 Blast + 7% Item MelissaFlower x 1 Charge + 7% Item MelissaFlower x 1


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1090 Sẽ không ai bị bỏ lại hết!
誰が欠けてもダメなんですっ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng MP khi dùng Accele V
(30%)
VII
(40%)
IX
(50%)
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 Désintégration
デサンテグラシオン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IV
(660%)
VI
(700%)
VII
(720%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
-15% -25% -30% -2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 20% 22.5% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon NoData Doppel của Tiêu Diệt
消滅のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
-40% -2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
27.5% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item MelissaMedicine x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item MelissaMedicine x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item MelissaMedicine x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item MelissaMedicine x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kibou to Zetsubou to ID: 1175
MemoriaIcon Kibou to Zetsubou to Icon skill 1085 Kibou to Zetsubou to
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập
Tăng sát thương Magia
IV
VIII
V
IX
Dành riêng cho
Melissa de Vignolles
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0252 m
※Thời gian áp dụng: Từ 12/07/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.