FANDOM


Miễn nhiễm Bóng tối
【 暗闇無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1143
Mã số 1143
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1152 Icon skill 1110 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Bóng tối」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Bóng tối」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Bóng tối」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Bóng tối」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Mina-san ni Aeru Basho ID: 1355
Memoria 1355 s Icon skill 1143 On Stage
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ miễn nhiễm Khóa Kỹ năng
Tăng sức tấn công
-
-
-
100%
IX
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kanki wa Setsuna ka Eien ka...? ID: 1392
Memoria 1392 s Icon skill 1119 Ray Of Hope
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái tăng sát thương gây ra
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
-
-
-
III
100%
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Futari dake no Umi to Sora ID: 1236
Memoria 1236 s Icon skill 1143 Anti-Darkness
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Bóng tối
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
100%
I
100%
III
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Nagomi in Kouen ID: 1327
Memoria 1327 s Icon skill 1143 Glam Sight
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Bóng tối
Tăng MP khi dùng Accele
100%
II
100%
III
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Shumi, Boushi Atsume ID: 1258
Memoria 1258 s Icon skill 1142 Snake Vision
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
100%
100%
XII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Sengoku Nadeko
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Chiisa na Gengetsu ID: 1366
Memoria 1366 s Icon skill 1144 Anti-Nightmare
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Lóa mắt
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Bóng tối
100%
VIII
100%
100%
Dành riêng cho
Amane-shimai (Mizugi)
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.