FANDOM


Miễn nhiễm Lóa mắt
【 幻惑無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1144
Mã số 1144
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1153 Icon skill 1111 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Lóa mắt」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Lóa mắt」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Lóa mắt」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Lóa mắt」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp độ: ★4Edit

Amai Osusowake ID: 1303
Memoria 1303 s Icon skill 1121 Keen Insight
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ Chí mạng
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Lóa mắt
III
X
IV
100%
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Totsujo Todoita Ishi x200 ID: 1335
Memoria 1335 s Icon skill 1144 Realist
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Lóa mắt
Tăng lượng Curse Chip thu thập
IX
-
100%
I
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Ima kono Toki dake no Takaramono ID: 1383
Memoria 1383 s Icon skill 1144 Sunset Glow
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Lóa mắt
Tăng sát thương Blast
-
-
100%
III
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp độ: ★2Edit

Zanshou ID: 1347
Memoria 1347 s Icon skill 1144 Anti-Mesmerize
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Lóa mắt IX 100%
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Kudakete Naoutsukushii ID: 1201
Memoria 1201 s Icon skill 1136 Anti-Fascinate
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Quyến rũ
Có tỉ lệ miễn nhiễm Lóa mắt
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Ami Ria
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Chiisa na Gengetsu ID: 1366
Memoria 1366 s Icon skill 1144 Anti-Nightmare
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Lóa mắt
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Bóng tối
100%
VIII
100%
100%
Dành riêng cho
Amane-shimai (Mizugi)
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.