FANDOM


Miễn nhiễm Sương mù
【 霧無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1142
Mã số 1142
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1151 Icon skill 1109 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Sương mù」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Sương mù」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Sương mù」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Sương mù」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Idol de Mahou Shoujo da kara ID: 1353
Memoria 1353 s Icon skill 1085 High-end Dreamer
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Miễn nhiễm Sương mù
III
100%
IV
100%
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Kanki wa Setsuna ka Eien ka...? ID: 1392
Memoria 1392 s Icon skill 1119 Ray Of Hope
Mặc định Tối đa Chú thích
Trạng thái tăng sát thương gây ra
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
-
-
-
III
100%
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Shumi, Boushi Atsume ID: 1258
Memoria 1258 s Icon skill 1142 Snake Vision
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
100%
100%
XII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Sengoku Nadeko
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.