FANDOM


Miễn nhiễm Thiêu đốt
【 やけど無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1140
Mã số 1140
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1149 Icon skill 1107 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Thiêu đốt」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Thiêu đốt」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Thiêu đốt」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Thiêu đốt」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Nikoichi ID: 1378
Memoria 1378 s Icon skill 1140 Anti-Heat
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Thiêu đốt
Tự động hồi phục HP
-
-
100%
III
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Uketsugareta Omamori ID: 1417
Memoria 1417 s Icon skill 1086 Robust Anti-Burn
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức phòng ngự khi HP thấp
Tăng sức phòng ngự
Miễn nhiễm Thiêu đốt
II
IV
100%
III
V
100%
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Negai yo Todoke ID: 1295
Memoria 1295 s Icon skill 1139 Anti-Poison
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Nhiễm độc
Có tỉ lệ miễn nhiễm Thiêu đốt
Có tỉ lệ miễn nhiễm Nguyền rủa
X
IV
IV
100%
IX
IX
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Yami ni Tsutsumareta Byoushitsu ID: 1269
Memoria 1269 s Icon skill 1138 Escape Artist
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Chịu đựng
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Thiêu đốt
100%
100%
VIII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Momoe Nagisa
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.