FANDOM


Miễn nhiễm Trói buộc
【 拘束無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1138
Mã số 1138
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1147 Icon skill 1105 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Trói buộc」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Trói buộc」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Trói buộc」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Trói buộc」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Tomoshitsudukeru Akari ID: 1070
MemoriaIcon Tomoshitsudukeru Akari Icon skill 1129 Liberate Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tự động hồi phục HP
Miễn nhiễm Trói buộc
II
100%
III
100%
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Arisa ga Tsukanda Te ID: 1207
Memoria 1207 s Icon skill 1138 Arisa ga Tsukunda Te
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Miễn nhiễm Choáng
100%
100%
100%
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Yatai Paradise ID: 1293
Memoria 1293 s Icon skill 1092 Uninhibited
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Blast
Tăng MP khi dùng Accele
Miễn nhiễm Trói buộc
II
II
100%
IV
III
100%
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

End Roll wa Zentotanan ID: 1432
Memoria 1432 s Icon skill 1085 Liberty
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Trói buộc
II
VI
III
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★2Edit

Kore ga Koi no Kaori ID: 1043
MemoriaIcon Kore ga Koi no Kaori Icon skill 1138 Anti-Bind
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Tăng sức phòng ngự
100%
I
100%
II
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Yami ni Tsutsumareta Byoushitsu ID: 1269
Memoria 1269 s Icon skill 1138 Escape Artist
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Trói buộc
Chịu đựng
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Thiêu đốt
100%
100%
VIII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Momoe Nagisa
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.