FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Midori Ryou S3
Minh họa Nagi Ryou

Midori Ryou S4
Minh họa Nagi Ryou

Midori Ryou SD

Thiết kế Nagi Ryou
Lồng tiếng Makase Maki
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 12/11/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Midori Ryou
観鳥 令 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 3,916 17,415 + ???
ATK 1,670 7,366 + ???
DEF 1,257 5,631 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Dáng đẹp hết sảy luôn ha!
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
Magia Definitely Flaming Midori Bazooka
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương Magia
●Hồi phục MP


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
13,408 5,637 4,334
HP + 4% Item FlameOrb B x 7 ATK + 7% Item FlameOrb C x 4 DEF + 3% Item FlameOrb A x 9
Accele + 3% Item FurikoNeji x 8 Blast + 5% Item JinkouchinouCode x 3 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,415 7,366 5,631
HP + 5% Item FlameOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item FlameOrb B x 12
Accele + 4% Item EnbiHane x 12 Blast + 6% Item MailGlider x 8 Charge + 6% Item BigFerrisTurbine x 6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Dáng đẹp hết sảy luôn ha!
サイッコーの被写体ってね!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sức tấn công IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh 80% 80%


● MAGIA

Icon skill 1012 Definitely Flaming Midori Bazooka
絶対炎上観鳥砲‼
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân
35% / 3-lượt 35% / 5-lượt 2.5
● Hồi phục MP
Tác động: Bản thân
- 27.5 MP 1


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x5 Item FurikoNeji x5 Item FlameBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item FlameBook C x1 Item RhytonRibbon x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x7 Item IkigamiKedama x7 Item FlameBook B x5 Item SunabaShovel x5 Item FlameBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x9 Item HitsujiFue x9 Item FlameBook B x7 Item NankinjouKusari x7 Item FlameBook C x5 Item BigFerrisTurbine x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x11 Item IkigamiKedama x11 Item FlameBook B x9 Item SpeakerBell x5 Item FlameBook C x7 Item JinkouchinouCode x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Minaminagi Jiyuu Gakuen Meibutsu - Midori-hou ID: 1276
Memoria 1276 s Icon skill 1085 Glitter Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Tăng lượng MP thu thập
II
I
III
II
Dành riêng cho
Midori Ryou
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.