FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Miki Sayaka S4
Minh họa Sasagi Koushi

Miki Sayaka S5
Minh họa

Miki Sayaka SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Kitamura Eri
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/01/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Miki Sayaka
美樹 さやか ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,545 29,266
ATK 1,640 7,595
DEF 2,138 9,493
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tới lượt của mình ra tay nhỉ!
●Tự động hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
Magia Prestissimo Agitato
●Sát thương một mục tiêu
●Sống sót
●Chí mạng
●Phản công [★5]
Doppel Doppel của Luyến Mộ
●Sát thương một mục tiêu
●Sống sót
●Chí mạng
●Phản công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,221 6,031 7,530
HP +6% Item AquaOrb C x6 ATK +4% Item AquaOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item StaffKeySwitch x8 Blast +4% Item KomoriDaiza x12 Charge +6% Item CuratorHood x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,266 7,595 9,493
HP +7% Item AquaOrb C x10 ATK +5% Item AquaOrb B x15 DEF +9% Item RainbowOrb x3
Accele +7% Item CuratorHood x10 Blast +5% Item StaffKeySwitch x15 Charge +7% Item FurikoJuushin x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1129 Tới lượt của mình ra tay nhỉ!
ここであたしの出番でしょ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tự động hồi phục HP VII
(8% / 3-lượt)
IX
(10% / 3-lượt)
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)


Magia

Icon skill 1012 Prestissimo Agitato
プレステッシモ・アジタート
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Sống sót
Tác động: Bản thân / 3-lượt
Tỉ lệ hồi phục: 30% HP Tỉ lệ hồi phục: 35% HP 0
● Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 100% 0
● Phản công [★5]
Tác động: Bản thân / 2-lượt
- 100% 0


Doppel

DoppelIcon 2004 Doppel của Luyến Mộ
恋慕のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
IX
(1672%)
22%
● Sống sót
Tác động: Bản thân / 3-lượt
Tỉ lệ hồi phục: 40% 0
● Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0
● Phản công
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x5 Item EnbiHane x5 Item AquaBook B x3 Item StaffKeySwitch x3 Item AquaBook C x1 Item CuratorHood x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x7 Item KagamiShoutaijou x7 Item AquaBook B x5 Item StaffKeySwitch x5 Item AquaBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item AquaBook B x7 Item StaffKeySwitch x7 Item AquaBook C x5 Item CuratorHood x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x11 Item HitsujiFue x11 Item AquaBook B x9 Item CuratorHood x5 Item AquaBook C x7 Item TachimimiWata x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Kanshouteki na Senritsu ID: 1165
MemoriaIcon Kanshouteki na Senritsu Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Miki Sayaka
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 7 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.