FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Miki Sayaka S4
Minh họa Sasagi Koushi

Miki Sayaka S5
Minh họa

Miki Sayaka SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Kitamura Eri
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/01/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Miki Sayaka
美樹 さやか ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defense
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,545 29,266 + 7,259
ATK 1,640 7,595 + 2,352
DEF 2,138 9,493 + 3,652
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tới lượt của mình ra tay nhỉ!
●Tự động hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
Magia Prestissimo Agitato
●Sát thương một mục tiêu
●Sống sót
●Chí mạng
●Phản công [★5]
Doppel Doppel của Luyến Mộ
●Sát thương một mục tiêu
●Sống sót
●Chí mạng
●Phản công


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm:
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,221 6,031 7,530
HP + 6% Item AquaOrb C x 6 ATK + 4% Item AquaOrb B x 12 DEF + 8% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item StaffKeySwitch x 8 Blast + 4% Item KomoriDaiza x 12 Charge + 6% Item CuratorHood x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,266 7,595 9,493
HP + 7% Item AquaOrb C x 10 ATK + 5% Item AquaOrb B x 15 DEF + 9% Item RainbowOrb x 3
Accele + 7% Item CuratorHood x 10 Blast + 5% Item StaffKeySwitch x 15 Charge + 7% Item FurikoJuushin x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1129 Tới lượt của mình ra tay nhỉ!
ここであたしの出番でしょ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tự động hồi phục HP VII
(8% / 3-lượt)
IX
(10% / 3-lượt)
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Prestissimo Agitato
プレステッシモ・アジタート
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Sống sót
Tác động: Bản thân / 3-lượt
Tỉ lệ hồi phục: 30% HP Tỉ lệ hồi phục: 35% HP 0
● Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 100% 0
● Phản công [★5]
Tác động: Bản thân / 2-lượt
- 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 2004 Doppel của Luyến Mộ
恋慕のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
IX
(1672%)
22%
● Sống sót
Tác động: Bản thân / 3-lượt
Tỉ lệ hồi phục: 40% 0
● Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0
● Phản công
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item AquaBook B x 3 Item StaffKeySwitch x 3 Item AquaBook C x 1 Item CuratorHood x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item AquaBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item AquaBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item AquaBook B x 7 Item StaffKeySwitch x 7 Item AquaBook C x 5 Item CuratorHood x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 11 Item HitsujiFue x 11 Item AquaBook B x 9 Item CuratorHood x 5 Item AquaBook C x 7 Item TachimimiWata x 7
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Mermoria đặc quyền

Kanshouteki na Senritsu ID: 1165
MemoriaIcon Kanshouteki na Senritsu Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Miki Sayaka
Tác động Bản thân Số lượt hồi 7 6

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 7,259 Emo ATKATK + 2,352 Emo DEFDEF + 3,652
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 4% Emo Charge Charge + 8%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1174 Survive [ I ]
Sống sót (Bản thân/1-lượt)
Số lượt hồi:       Tác động: Bản thân / 1-lượt

I (+10% HP)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ IV ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

IV (20%)
II (7.5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ III ]
Tăng sát thương Magia

III (10%)
Icon skill 1174 Survive Adept [ I ]
[Trận đấu thường] Sống sót

I (+10% HP)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ IV ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

IV (20%)
II (7.5%)
Icon skill 1128 Provoke Adept [ II ]
Có tỉ lệ Khiêu khích

II (15%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1129 Regenerate Adept [ IV ]
Tự động hồi phục HP

IV (5% HP)
Icon skill 1201 Astral Shield [ III ]
Trang thái giảm sát thương Accele nhận vào
Trang thái giảm sát thương Magia nhận vào

II (10%)
IV (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ III ]
Tăng sát thương Charge-Disc

III (15%)
Icon skill 1121 Critical Adept [ II ]
Có tỉ lệ Chí mạng

II (15%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.