FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mikuni Oriko S3
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko S4
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko S5
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko SD

Mikuni Oriko SD2

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Hayami Saori
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Mikuni Oriko
美国 織莉子 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 3,691 20,088
ATK 1,557 8,480
DEF 1,190 6,480
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Rất cần tôi giúp sức à?
●Tăng sức tấn công
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng [★5]
Magia Oracle Ray
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP bản thân [★4~5]
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Phiền Muộn
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP bản thân
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,549 5,293 4,046
HP +5% Item LightOrb B x7 ATK +6% Item LightOrb C x4 DEF +4% Item LightOrb A x9
Accele +5% Item OkujoBalloon x3 Blast +3% Item EnbiHane x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,315 6,883 5,259
HP +6% Item LightOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item TachimimiHousoushi x12 Charge +6% Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,088 8,480 6,480
HP +7% Item LightOrb C x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item LightOrb B x15
Accele +7% Item BigFerrisTurbine x10 Blast +5% Item MailGlider x15 Charge +7% Item KomoriTotte x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Rất cần tôi giúp sức à?
私の力が必要ですか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng MP khi dùng Accele V
(30%)
VII
(40%)
VIII
(45%)
● Có tỉ lệ Chí mạng [★5] - - VII
(60%)


Magia

Icon skill 1014 Oracle Ray
オラクルレイ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Hồi phục MP bản thân [★4~5]
Tác động: Bản thân
- 27.5 MP 30 MP 1
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - 100% 0


Doppel

DoppelIcon 4001 Doppel của Phiền Muộn
煩悶のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
22%
● Hồi phục MP bản thân
Tác động: Bản thân
35 MP 1
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x4 Item OkujoKagi x4 Item LightBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x6 Item HitsujiFue x6 Item LightBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item LightBook C x2 Item TachimimiWata x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item LightBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item LightBook C x4 Item TachimimiWata x4
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x10 Item EnbiHane x10 Item LightBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item LightBook C x6 Item OkujoBalloon x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsumi to Batsu ID: 1100
MemoriaIcon Tsumi to Batsu Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Mikuni Oriko
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0151 m
※Thời gian áp dụng: Từ 22/10/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.