FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Minami Rena S4
Minh họa Aoki Ume

Minami Rena S5
Minh họa

Minami Rena SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ishihara Kaori
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Minami Rena
水波 レナ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,923 22,144
ATK 2,122 9,776
DEF 1,612 7,366
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Thấy ngươi thảm quá nên ta sẽ giúp một tay
●Tăng sức tấn công
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Infinite Poseidon
●Sát thương một mục tiêu
●Hồi phục MP bản thân
●Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Doppel Doppel của Hóa Thân
●Sát thương một mục tiêu
●Hồi phục MP bản thân
●Tăng MP khi dùng Accele


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,594 7,749 5,845
HP +5% Item AquaOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item AquaOrb B x12
Accele +8% Item HitsujiTsuno x6 Blast +4% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item EnbiHane x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
22,144 9,776 7,366
HP +6% Item AquaOrb C x10 ATK +9% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item AquaOrb B x15
Accele +9% Item OkujoBalloon x8 Blast +5% Item KaidanMonument x10 Charge +5% Item NankinjouKusari x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Thấy ngươi thảm quá nên ta sẽ giúp một tay
仕方ないから手伝ってあげる
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng MP khi dùng Accele VII
(40%)
IX
(50%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)


Magia

Icon skill 1012 Infinite Poseidon
インフィニットポセイドン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Hồi phục MP bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
30 MP 35 MP 1
● Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Tác động: Bản thân / 3-lượt
- 25% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 1009 Doppel của Hóa Thân
変身のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Hồi phục MP bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
40 MP 1
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Bản thân / 3-lượt
30% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x5 Item EnbiHane x5 Item AquaBook B x3 Item NankinjouKusari x3 Item AquaBook C x1 Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item AquaBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item AquaBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item AquaBook B x7 Item NankinjouKusari x7 Item AquaBook C x5 Item KaidanMonument x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x11 Item KagamiShoutaijou x11 Item AquaBook B x9 Item KaidanMonument x5 Item AquaBook C x7 Item OkujoBalloon x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Taikyokuteki na Sonzai ID: 1076
MemoriaIcon Taikyokuteki na Sonzai Icon skill 1093 Morale Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng lượng MP thu thập

IX

X

Dành riêng cho
Minami Rena
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7