Magia Record Wiki Việt Ngữ

Editing

Mirrors

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 88: Line 88:
 
| +1800
 
| +1800
 
|-
 
|-
! style="border-top: 1px solid" | Tổng (hiển thị)
+
! style="border-top: 1px solid" | Tổng
 
| style="border-top: 1px solid" | 10116
 
| style="border-top: 1px solid" | 10116
 
|-
 
|-
Line 97: Line 97:
 
| +10%
 
| +10%
 
|-
 
|-
! style="border-top: 1px solid" | Kết quả (thực tế)
+
! style="border-top: 1px solid" | Kết quả
 
| style="border-top: 1px solid" | '''11906'''
 
| style="border-top: 1px solid" | '''11906'''
 
|}</center>
 
|}</center>
Line 117: Line 117:
 
| +2200<br>+2102
 
| +2200<br>+2102
 
|-
 
|-
! style="border-top: 1px solid" | Tổng (hiển thị)
+
! style="border-top: 1px solid" | Tổng
 
| style="border-top: 1px solid" | 11612
 
| style="border-top: 1px solid" | 11612
 
|-
 
|-
Line 129: Line 129:
 
| +10%
 
| +10%
 
|-
 
|-
! style="border-top: 1px solid" | Kết quả (thực tế)
+
! style="border-top: 1px solid" | Kết quả
 
| style="border-top: 1px solid" | '''17933'''
 
| style="border-top: 1px solid" | '''17933'''
 
|}</center>
 
|}</center>
Và khi Yachiyo và Sana được đưa vào trận đấu, đối thủ sẽ tấn công Yachiyo trước (do chỉ số DEF của Yachiyo thấp hơn). Và khi Yachiyo bị hạ gục thì mới chuyển sang tấn công Sana.
 
 
Khi gặp thuộc tính khắc chế, sát thương đầu ra sẽ được +50%, nên AI sẽ ưu tiên tấn công nhân vật mà nó gây được sát thương lớn hơn.
 
 
Tuy vậy, vẫn sẽ có trường hợp dù mang thuộc tính có lợi, nhưng AI vẫn tấn công theo thứ tự chỉ số DEF, bởi sát thương gây ra bị hạn chế quá nhiều do chỉ số DEF.
 
:'''※Xem thêm:''' [[Sát thương|Sát thương và Cách tính toán]]
 
 
[[Category:Game system]]
 
[[Category:Game system]]
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template