Magia Record Wiki Việt Ngữ

Editing

Mirrors

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 21: Line 21:
   
 
Để thực hiện một trận đấu trong ''Mirrors Bất Tận'' sẽ tiêu tốn 1 '''BP''' (Battle Point). Mỗi điểm ''BP'' sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「{{Item_Icon|BP|20px}} [[Vật phẩm|Thuốc hồi BP]]」giúp hồi phục đầy đủ điểm ''BP''.
 
Để thực hiện một trận đấu trong ''Mirrors Bất Tận'' sẽ tiêu tốn 1 '''BP''' (Battle Point). Mỗi điểm ''BP'' sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「{{Item_Icon|BP|20px}} [[Vật phẩm|Thuốc hồi BP]]」giúp hồi phục đầy đủ điểm ''BP''.
[[File:Tips_21022.png|right|300px]]
+
[[File:Tips_21022.png|right|thumb]]
 
Người chơi có thể chọn một trong ba đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối thủ giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 1 ''BP'' vào「'''Thay đổi đối thủ (相手変更)'''」để tái lựa chọn ngay tức thì.
 
Người chơi có thể chọn một trong ba đối thủ được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối thủ giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 1 ''BP'' vào「'''Thay đổi đối thủ (相手変更)'''」để tái lựa chọn ngay tức thì.
   
Phần câu chuyện của ''Mirrors'' ứng với từng「tầng gương」tại đây, và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn. Để khai mở các tầng, yêu cầu người chơi phải hoàn thành một mốc cụ thể của [[Chính Truyện]]. Tuy nhiên, các tầng gương tại đây vẫn chưa được khai mở tất cả, và việc khai mở thêm các tầng mới phụ thuộc vào tiến độ cập nhật của game.
+
Phần câu chuyện của ''Mirrors'' ứng với từng「tầng gương」tại đây, và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn. Mỗi tầng gương sẽ ứng với một mốc ''Điểm Mirrors'' (ミラーズPt). Điểm này không bị trừ đi khi thua, nhưng thắng giao đấu sẽ giúp tăng nhanh hơn.
 
Mỗi tầng gương ứng với một mốc ''Điểm Mirrors'' (ミラーズPt). Điểm này không bị trừ đi khi thua, nhưng thắng giao đấu sẽ giúp tăng nhanh hơn. Khi đạt tới tầng mới nhất được cập nhật, người chơi tuy không được nhận thêm Điểm Mirrors, nhưng vẫn có thể thực hiện tiếp các trận đấu để có thể tích lũy {{Item_Name|MC}}.
 
   
 
Dù thắng hoặc thua, người chơi vẫn được nhận vật phẩm「{{Item_Icon|MC|20px}} {{Item_Name|MC}}」được dùng để đổi sang các vật phẩm khác trong [[Cửa hàng/Mirrors Coin|Cửa hàng Mirrors Coin]].
 
Dù thắng hoặc thua, người chơi vẫn được nhận vật phẩm「{{Item_Icon|MC|20px}} {{Item_Name|MC}}」được dùng để đổi sang các vật phẩm khác trong [[Cửa hàng/Mirrors Coin|Cửa hàng Mirrors Coin]].
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template