FANDOM


Line 3: Line 3:
 
'''Mirrors''' ("ミラーズ", phiên âm: "''mira-zu''") là cách gọi vùng không gian của「''Ma Nữ Gương Soi''」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác. Trong ''Mirrors'' cũng có phần câu chuyện riêng ứng với từng「tầng gương」và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn.
 
'''Mirrors''' ("ミラーズ", phiên âm: "''mira-zu''") là cách gọi vùng không gian của「''Ma Nữ Gương Soi''」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác. Trong ''Mirrors'' cũng có phần câu chuyện riêng ứng với từng「tầng gương」và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn.
   
Điều kiện để khai mở cơ chế này là người chơi phải hoàn thành xong [[Chính truyện/Chương 2|Chính Truyện - Chương 2]].
+
Điều kiện để khai mở cơ chế này là hoàn thành [[Chính truyện/Chương 2|Chính Truyện - Chương 2]].
 
<includeonly>
 
<includeonly>
 
{{Header|3|Giới thiệu về "Ma Nữ Gương Soi"}}
 
{{Header|3|Giới thiệu về "Ma Nữ Gương Soi"}}
Line 16: Line 16:
 
</center>
 
</center>
 
</includeonly>
 
</includeonly>
{{Header|2|Cách chơi Mirrors}}
+
{{Header|2|Cách chơi}}
{{Header|3|Giao đấu}}
+
{{Header|3|Mirrors Bất Tận}}
Để thực hiện một trận đấu trong ''Mirrors'' sẽ tiêu tốn 01 '''BP''' (Battle Point). Mỗi điểm ''BP'' sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「[[Vật phẩm|Thuốc hồi BP]]」giúp hồi phục đầy đủ điểm ''BP''.
+
Để thực hiện một trận đấu trong「'''Mirrors Bất Tận''' (果てなしのミラーズ)」sẽ tiêu tốn 01 '''BP''' (Battle Point). Mỗi điểm ''BP'' sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「[[Vật phẩm|Thuốc hồi BP]]」giúp hồi phục đầy đủ điểm ''BP''.
   
 
Người chơi có thể chọn một trong ba đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối tượng giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 01 ''BP'' vào「Thay đổi đối tượng (相手変更)」để ra lệnh tái lựa chọn ngay tức thì.
 
Người chơi có thể chọn một trong ba đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối tượng giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 01 ''BP'' vào「Thay đổi đối tượng (相手変更)」để ra lệnh tái lựa chọn ngay tức thì.
   
{{Header|3|}}
+
{{Header|3|Mirrors Ranking}}
  +
  +
{{Header|2|Trận đấu trong Mirrors}}
  +
Những trận đấu trong ''Mirrors'' (bao gồm cả「Mirrors Bất Tận」và「[[Mirrors Ranking]]」)
 
[[Category:Game system]]
 
[[Category:Game system]]

Revision as of 08:07, August 30, 2018

Mirrors

Mirrors ("ミラーズ", phiên âm: "mira-zu") là cách gọi vùng không gian của「Ma Nữ Gương Soi」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác. Trong Mirrors cũng có phần câu chuyện riêng ứng với từng「tầng gương」và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn.

Điều kiện để khai mở cơ chế này là hoàn thành Chính Truyện - Chương 2.


Cách chơi

Mirrors Bất Tận
Để thực hiện một trận đấu trong「Mirrors Bất Tận (果てなしのミラーズ)」sẽ tiêu tốn 01 BP (Battle Point). Mỗi điểm BP sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「Thuốc hồi BP」giúp hồi phục đầy đủ điểm BP.

Người chơi có thể chọn một trong ba đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối tượng giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 01 BP vào「Thay đổi đối tượng (相手変更)」để ra lệnh tái lựa chọn ngay tức thì.

Mirrors Ranking


Trận đấu trong Mirrors

Những trận đấu trong Mirrors (bao gồm cả「Mirrors Bất Tận」và「Mirrors Ranking」)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.