FANDOM


Mirrors

Mirrors ("ミラーズ", phiên âm: "mira-zu") là cách gọi vùng không gian của「Ma Nữ Gương Soi」. Tại đây, người chơi có thể giao chiến với ảo ảnh tổ đội của những người chơi khác. Trong Mirrors cũng có phần câu chuyện riêng ứng với từng「tầng gương」và được tiếp diễn khi người chơi càng tiến sâu hơn.

Điều kiện để khai mở cơ chế này là hoàn thành Chính Truyện - Chương 2.


Cách chơi

Mirrors Bất Tận
Để thực hiện một trận đấu trong「Mirrors Bất Tận (果てなしのミラーズ)」sẽ tiêu tốn 01 BP (Battle Point). Mỗi điểm BP sẽ tự động hồi phục sau 60 phút. Vật phẩm「Thuốc hồi BP」giúp hồi phục đầy đủ điểm BP.

Người chơi có thể chọn một trong ba đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên để giao đấu. Đối tượng giao đấu sẽ được tái lựa chọn lại sau 15 phút. Người chơi có thể sử dụng 01 BP vào「Thay đổi đối tượng (相手変更)」để ra lệnh tái lựa chọn ngay tức thì.

Mirrors Ranking


Trận đấu trong Mirrors

Những trận đấu trong Mirrors (bao gồm cả「Mirrors Bất Tận」và「Mirrors Ranking」)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.